Trending

Các nhân viên ngành công nghiệp tiền điện tử ở New York đã chứng kiến những hành vi sai trái trong công ty của họ nên nộp đơn khiếu nại tố giác, Tổng chưởng lý bang New York Tish James đã thông báo vào thứ Hai.

James đã đưa ra “cảnh báo cho nhà đầu tư” kêu gọi những người liên quan đến các công ty tiền điện tử liên hệ với văn phòng của bà nếu họ bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn gần đây trên thị trường hoặc nếu họ chứng kiến hành vi không đúng bên trong một công ty tiền điện tử.

James cho biết: “Sự hỗn loạn gần đây và những tổn thất đáng kể trong thị trường tiền điện tử là điều đáng lo ngại. “Các nhà đầu tư đã được hứa hẹn sẽ nhận về lợi nhuận lớn với tiền điện tử, nhưng thay vào đó họ đã mất số tiền phải từng vất vả mới kiếm được. Tôi kêu gọi bất kỳ người dân New York nào tin rằng họ đã bị lừa bởi các nền tảng tiền điện tử hãy liên hệ với văn phòng của tôi và tôi khuyến khích nhân viên trong các công ty tiền điện tử có thể đã chứng kiến hành vi sai trái gửi đơn tố cáo.”

Lời kêu gọi của James cho những người tố giác được đưa ra khi thị trường tiền điện tử đã hạ nhiệt vào mùa hè này. Người dân New York bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Terra hoặc bởi tình trạng hỗn loạn ở Celsius, Voyager và các công ty khác liên hệ với văn phòng bảo vệ nhà đầu tư. Văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang cũng có cổng thông tin khiếu nại trực tuyến dành cho người tố giác.

James đã từng nhắm vào các công ty tiền điện tử trong quá khứ. Tổng chưởng lý đã giải quyết với BlockFi gần 1 triệu USD vào tháng 6 và chỉ đạo các nền tảng cho vay tiền điện tử chưa đăng ký ngừng hoạt động.

Nguồn: Theblock.co

bài viết liên quan