Trending

Những ý chính 

  • Coinbase sẽ sớm thu thập dữ liệu về các giao dịch tại Canada có khối lượng lớn hơn 1.000 đô la CAD được gửi đến các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) cũng chính là các sàn crypto khác.
  • Chính sách mới về tuân thủ Đạo luật về tội phạm rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của Canada.
  • Thay đổi chính sách không liên quan trực tiếp đến Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp hay là việc rút tiền của Binance khỏi Ontario.

Người dùng dịch vụ của Coinbase tại Canada sẽ sớm phải báo cáo chi tiết về những người nhận nhận được những giao dịch có khối lượng lớn, theo một thông báo mới nhất được gửi tới người dùng.

Coinbase tuân thủ pháp luật

“Bắt đầu từ ngày 4 tháng 4, Coinbase sẽ giới thiệu một số thay đổi theo quy định pháp luật của Canada”.

Thông báo tiếp tục cũng chỉ ra rằng, đối với các giao dịch trên 1.000 đô la Canada (khoảng 800 đô la Mỹ), Coinbase “bắt buộc phải yêu cầu [người dùng] về thông tin người nhận giao dịch đó.” Các chi tiết phải được báo cáo bao gồm tên và địa chỉ của người nhận. Quy tắc này dường như ảnh hưởng đến các giao dịch với các công ty hơn là cá nhân, vì nó chỉ áp dụng khi bên nhận tiền là một tổ chức tài chính, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoặc sàn giao dịch tiền điện tử.

Ryan Sean Adams của Bankless, người đã chia sẻ nó trên Twitter , đã có được một bản sao của tin nhắn gửi cho khách hàng .

Quy tắc phản ánh sự thay đổi về quy định

Theo Coinbase , những thay đổi này đang được thực hiện để đáp ứng luật chống rửa tiền có tên là Đạo luật tội phạm rửa tiền và Đạo luật tài trợ Khủng bố (PCMLTFA).

Các quy định này, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2021, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ lưu giữ hồ sơ về các giao dịch crypto có giá trị từ 1.000 USD trở lên. Quyết định công bố quy tắc của Coinbase trong tuần này có thể là do cơ quan FINTRAC của Canada sẽ bắt đầu đánh giá về sự tuân thủ luật pháp của các doanh nghiệp vào tháng Tư.

Các yêu cầu lưu giữ hồ sơ tương tự đã có hiệu lực từ lâu ở Hoa Kỳ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Các trang hỗ trợ của Coinbase cho rằng sàn đã tuân thủ các quy tắc pháp luật này chuẩn chỉ, mặc dù vẫn chưa có báo cáo cho sự tuân thủ rõ ràng như theo quy định của Mỹ.

Canada đang thu hút sự chú ý

Canada đã trở thành một chủ đề thảo luận trong cộng đồng tiền điện tử vào cuối năm nay. Vào tháng 2, chính phủ Canada đã thu hút sự chú ý khi ra lệnh cho các sàn giao dịch chặn các địa chỉ được kết nối với đoàn xe phản đối các hạn chế COVID-19.

Một bất khác, Binance đã rút các dịch vụ của mình khỏi Ontario hoàn toàn trong tháng này do không thể đàm phán với các cơ quan quản lý.

Dường như không có bất kỳ quyết định nào trong số này có liên quan trực tiếp. Quyết định đưa các địa chỉ tiền điện tử vào danh sách đen được đưa ra theo Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp hiện đã được dỡ bỏ. Vấn đề của Binance là với Ủy ban Chứng khoán Ontario và được giới hạn chỉ ở một tỉnh.

Trong khi đó, các hành động của Coinbase là do luật báo cáo toàn quốc đang được ban hành dần dần trong năm qua.

 

Nguồn: cryptobriefing.com

 

bài viết liên quan